Papageno Radio
- hirdetés -
Blogok JM blog Meghallgatás a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusába

Meghallgatás a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusába

A Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusa új tagokat vár szoprán és a tenor szólamaiba.

- hirdetés -

A meghallgatásra azok jelentkezését várják, akik a Fesztiválkórus tagjaként a Pannon Filharmonikusok produkciójának részesévé kívánnak válni, és megfelelnek az ehhez szükséges feltételeknek. A kórustagok az előadásokon való részvételért honoráriumban részesülnek.

Kürt próbajáték a MÁV Szimfonikusoknál

- hirdetés -

Zeneszakmai elvárás a barokk és a bécsi klasszikus repertoár stílusos megszólaltatására való törekvés, mely a szövegkiejtésben, az artikulációban, a zenei tagolásban és a hangzásban egyaránt érvényesül. További feladat a barokk és a klasszikus stílussal való megismerkedés, a zenei értelmezés új lehetőségeinek feltárása, illetve elsajátítása, valamint cél az áttetsző, hajlékony, letisztult, sallangoktól mentes, a stílusnak megfelelő kórushangzás kialakítása, mely ugyanakkor a régi zenére jellemző lendületet, virtuozitást és frissességet, továbbá a markáns zenei karaktereket sem nélkülözi.

A fesztiválkórus − mint azt a neve is jelzi − nem folyama-tosan, heti rendszerességgel, hanem a hangversenyeket megelőző próbaperiódusokkal, precíz esti próbarenddel és a Pannon Filharmonikusok szakmaiságához méltó zenei elvárással dolgozik.

A tagfelvétel a művészeti vezetők előtt történő előzetes meghallgatás alapján történik, melyen választható és kötelező zenei anyag előadásával mutatkozik be a jelentkező. A meghallgatás végén lapról olvasási feladat is lesz. A lapról olvasáshoz a kottát a bemutatkozás előtt 15 perccel kézbe kapja a jelentkező.

A meghallgatás kötelező zenei anyaga:

 1. Szólórepertoár, opcionális zongorakísérettel 4-6 percnyi szóló repertoár saját zongorakísérővel, vagy zongorakíséret nélkül. Szólórepertoár-darabnak válaszható:
 • eredeti nyelven előadott Bach-mű részlete vagy
 • eredeti nyelven előadott barokk ária, áriarészlet vagy
 • eredeti nyelven előadott bécsi klasszikus ária, dal vagy
 • két különböző karakterű magyar népdal

2. Kórusrepertoár (zongorakíséret nélkül) az innen letölthető kották közül:

 • egy választott Bach-korál: a saját hangfajnak megfelelő szólam előadása eredeti nyelven valamint
 • Mozart: Requiem, Kyrie tétel: a saját hangfajnak megfelelő szólam eléneklése eredeti nyelven vagy
 • Bach: Karácsonyi oratórium kijelölt tétele: a saját hangfajnak megfelelő szólam eléneklése eredeti nyelven

3. Lapról olvasás

Barokk vagy bécsi klasszikus, oratórikus mű kórusszólamának megszólaltatása eredeti nyelven. A lapról olvasás anyagát a próbaéneklés előtt negyed órával a jelentkező kézbe kapja.

A meghallgatás időpontja: 2017. szeptember 8. (péntek) 14.00-18.00 óráig zajlik előzetes beosztás szerint.

A meghallgatás helyszíne: Kodály Központ, Pannon Filharmonikusok próbaterme  (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)

A jelentkezés módja: írásban a fesztivalkorus@pfz.hu e-mail-címre küldött fényképes bemutatkozó levélben, melynek tartalmazni kell:

 • a hangfaj megjelölését
 • a kórusban szerzett tapasztalatok leírását
 • a magánénekesi tapasztalatok leírását
 • a meghallgatáson elénekelendő szólórepertoár
 • kottaanyagának másolatát
 • az előéneklésnél feltüntetett dátum (szeptember 8.)
 • alkalmas időperiódusának megjelölése (lehetőleg minél
 • szélesebb intervallum)
 • pontos elérhetőségeket (e-mail-cím, telefonszám)

A jelentkezés feltétele: betöltött 16. életév

További információ ide kattintva, vagy a kórus facebook oldalán érhető el.

Promóció

- hirdetés -
- hirdetés -

Hírlevelünkben minden csütörtökön megkapja a legfontosabb kulturális híreket és a következő hét legjobb programjait.