Papageno Radio
Címlap Pétery Dóra: „Ez az orgona a legvadabb kísérletezésre inspirál"

Pétery Dóra: „Ez az orgona a legvadabb kísérletezésre inspirál”

Papageno Fanfár
Iratkozzon fel hírlevelünkre és hetente elküldjük Önnek a világ legfontosabb kulturális híreit!

Július 27-én, Pétery Dóra koncertjével folytatódik a Fassang László művészeti vezetésével megvalósuló Bach-összes sorozat a Hold utcai templomban. A művész Bach művészetéhez köthető személyes élményeit osztotta meg velünk a hangverseny kapcsán.

Lélegzetelállító az a lendület, ambíció, tudásvágy, kíváncsiság, becsvágy, amivel a fiatal Bach rendelkezett, és ami ezekben a darabokban megnyilvánul. Köztudott, hogy Bach mindent ismerni akart, amit kortársai zenében alkottak. Az igazi tanulás azonban a saját tapasztalaton keresztül történik. Ennek egy része a másoktól való tanulás, egy másik része pedig az a kísérletezés, amelynek eredményeként különös, néha egészen őrült, „szokás-szabályokat” egymásnak ütköztető megoldásokat hallhat az, aki figyelmesen hallgat.

Ez a koncert quasi arcképcsarnoka is a kortársaknak, megidézzük Buxtehudét és André Raisont a Passacagliával, az észak-német elődöket a koncertet nyitó többrészes toccatával, Corellit a h-moll fúgával, a franciák írásmódját, N. de Grignyt a fantáziával.

A Bach-kortárs szerzők, stílusok az orgonista számára egy hangzást is felidéznek, távoli orgonák hangzását. Egészen bizarr: itt Budapesten, a Hold utcában egy thüringiai stílusú orgonán lehet kikísérletezni bizonyos darabokhoz kicsit itáliai, kicsit francia vagy észak-német orgonahangzást. Ez az orgona különösen is inspirál a legvadabb kísérletezésre. De, mint ahogy említettem, a kísérletező szellem erősen jelen van ezekben a darabokban magukban is.

Hogy csupán kettőt említsünk: az Ach Gott vom Himmel kezdetű korálfeldolgozás zsoltárosának (a 12. zsoltár lutheri parafrázisáról van szó) az emberi hamisság fölötti panaszához leginkább az erős, a szabálytalanság határán lévő, illetve éppen a szabályok betartásából adódó meglehetősen agyafúrt és furcsa disszonanciák illenek, és az sem akadály, sőt, előny, ha a kánonban hozott két utolsó korálsorban az összhangzás „nem jön ki”, azaz rossz hangközök adódnak, amit zeneileg meg kell oldani valahogy.

Bach összes orgonaműve megszólal a Hold utcai református templomban

És olyat sem láttam még, hogy a Jesu meine Freude korálfeldolgozás első felében, amely három szólamú fúga, rend szerint halljuk a korálsorokat, majd a darab 2. felében a kitörő öröm „szétveti” mind a sorokat – a gyors mozgású dallamokban a koráldallam széttöredezve, emlékeiben, főhangjaiban van csak ott –, mind a szólamszám rendjét – hol 3-, hol 4-szólamú ez a szakasz –, és az ütemfajtát: a komoly 4/4 táncos 3/8-dá lényegül át, megjelenítve a keresztény kultuszból száműzött vallásos örömtáncot.

Pétery Dóra rendszeresen koncertezik szólistaként és kamarazenészként orgonán, csembalón és klavikordon. Itthon és külföldön zenei fesztiválok rendszeres vendége. Repertoárja a kora reneszánsztól napjaink zenéjéig terjed. A Zeneakadémia egyházzene tanszékének tanára és a csillaghegyi evangélikus templom orgonistája hangszeres tanulmányait Szathmáry Lillánál kezdte, a budapesti Zeneakadémián Ruppert István és Pálúr János növendékeként dolgozott. A Sibelius Akadémián Spányi Miklósnál tanult klavikordjátékot, majd Svédországban H. O. Ericsson koncertorgonista osztályában tökéletesítette tudását. 2014-ben a John Cage Orgelstiftung első díját kapta modern orgonazene tolmácsolásáért.

A korálfeldolgozások között a Szentháromságot megéneklő Allein Gott himnusz mellett felhangzik három olyan ének, amelyeknek középpontjában Jézus személye áll, három ún. Sterbelied, azaz olyan énekfeldolgozás, amelynek témája a szenvedés-halál és túlvilág, és végül szintén három Luther-ének.

Promóció

X
X