Papageno Radio
Címlap A Snétberger Tehetség Központban a zene felemel és megtart

A Snétberger Tehetség Központban a zene felemel és megtart

Papageno Fanfár
Iratkozzon fel hírlevelünkre és hetente elküldjük Önnek a világ legfontosabb kulturális híreit!

Snétberger Ferenc gitárművész, zeneszerző augusztus 3-án vehette át Németország legrangosabb jazzdíját a Mosel Musikfestivalon, melyet zenei munkássága mellett a Snétberger Zenei Tehetség Központ létrehozásáért érdemelt ki. A műhely 2011 óta működik Magyarországon kivételes, világszinvonalú zenei fejlesztőközpontként, elsősorban a hátrányos helyzetű roma fiatalok felkarolását vállalva. A bentlakásos jellegű iskola egyedülálló módon alkalmaz olyan általános és zenepedagógiai módszereket, melyek mintaértékűek mind hazai, mind nemzetközi szinten. 

A zene felemel mottóval a Snétberger Tehetség Központ minden évben 60-65 hátrányos helyzetű tehetséges fiatal számára biztosít 12 héten át tartó bentlakásos zenei képzést, mely kényelmes, természetközeli, kiválóan felszerelt, kulturált környezetben zajlik – mindezt a résztvevő fiatalok többsége még nem tapasztalhatta meg anyagi helyzetéből kifolyólag.

Németország legrangosabb jazzdíját vehette át Snétberger Ferenc

A tanári kar a legnevesebb hazai zenészegyéniségekből áll össze, de a képzésbe gyakran külföldi előadók is bekapcsolódnak. A képzés célja a roma fiatalok zenei karrierjének elindítása, de arra is törekszik, hogy a szociális helyzetük miatt társadalmi hátránnyal induló tehetségek olyan átfogó, multifunkcionális tudásra tegyenek szert, mely segítségükre lesz nem csak a zenei pálya, de a társadalom bármely szintjébe való beilleszkedésben.

A társadalmi beilleszkedést úgynevezett közismereti tárgyakkal segíti a Tehetség Központ, mint marketing, pályaorientáció, tanulásmódszertan, számítástechnika és az angol nyelv, melyek szintén új kapukat, új nézőpontokat nyitnak a gyerekek számára.

Mivel a romák különösen tehetségesnek mutatkoznak a zene területén, nagy kiugrási és felemelkedési lehetőséget jelenthet számukra, ha zeneoktatásban vehetnek részt. Tehetségük felfedezéséhez feltétlenül szükséges az erőteljes külső segítség.

A Snétberger Központ sikerességének kulcsa az általános iskolarendszerétől és zeneoktatásétól eltérő pedagógiai módszere.

Az improvizáció oktatása és más alternatív módszerek stílustól vagy műfajtól függetlenül nagyban segítik a zenei önkifejezést, az alapvető zenei nyelv elsajátítását és a vele való szabad kommunikációt.

Snétbrgerék különös figyelmet fordítanak a csoportos foglalkozásokra, felismerve a csoportdinamika kedvező hatásait. A szinte egyöntetűen roma származású résztvevők ebben a rendszerben arra nincsenek rákényszerítve, hogy szociális és társadalmi szinteken megküzdjenek nem roma társaikkal, mint egy vegyes közoktatási intézményben, ellenben megszokott, családi környezetükből messzire és konstans módon kiragadva szembesülniük kell egy teljesen más értékrendet, más célokat szem előtt tartó életszíntérrel, ami – habár fizikailag komfortos, érzelmileg pedig biztonságos környezetet jelent – pszichológiailag bizonyára olyan érzelmek kiváltója, mellyel pozitív értelemben vett teljesítménykényszer és megnövekedett mértékű motiváció sokkja alatt kell megküzdeni a gyerekeknek.

Én megírtam egy tananyagot, ez különbözik attól, amit egy hagyományos zeneiskolában vagy a Zeneakadémián használnak. A gyerekekből mi azt próbáljuk meg előhozni, amit otthonról hoznak. Azt nem szabad letiporni, hanem épp abból kell elindulni

vallja Snétberger Ferenc egy vele készült interjúban.-

A kiválasztott fiatalokban felsejlő zenei eredetiség, a saját, egyedi zenei gondolatok személyre szabott figyelmet és tanítási módszereket kívánnak meg az oktatóktól. Speciális, bensőséges bizalmi tanár-diák kapcsolat alakul ki, melyben a diákok feltétlenül hisznek tanárukban, a tanárok pedig diákjaikban, így mindkét fél kellőképpen motivált.

Promóció

Stream és színház

X
X