Papageno Radio
- hirdetés -
Folk Bartók Béla első nagyváradi zeneszerzéstanára Liszt Ferenc egykori növendéke volt

Bartók Béla első nagyváradi zeneszerzéstanára Liszt Ferenc egykori növendéke volt

Bartók Béla egyénisége és tevékenysége határkő az egyetemes zenetörténelemben. Kevés név van, amelyhez a szellemi evolúció annyi forradalmi momentuma fűződne, mint az övéhez. Egész életében a nemzetek testvériségét hirdette szóban és zenében egyaránt, ráadásul Nagyvárad elismerésre méltó zenei életének hírnevét is öregbítette.

- hirdetés -

Bartók Bélát, a XX. század e halhatatlan zeneszerzőjét sok szál fűzi városunkhoz, főként a bihari tájhoz, ahonnan román népdalgyűjtését merítette. „Cântece românești din Bihor” című munkáját 1912-ben nyújtotta be a Román Akadémiának, amely nagy lelkesedéssel értékelte azt, majd 1913-ban Bartók külön kötetben adta ki bihari román gyűjtését. Mindenhova, ahova lép – jegyzi meg Eugeniu Speranța román költő és filozófus – úgy jelenik meg, mint a nemzetközi megértés, a béke, a szolidaritás, s a nagy emberi célok közvetítője. Büszkék vagyunk arra, hogy nemcsak mi ragaszkodunk a zseniális zeneszerzőhöz, de ő is sokat köszönhetett Nagyváradnak.

- hirdetés -

Kevesen tudják, hogy Bartók Béla 10 éves korában az 1891-92-es tanév első felét Nagyváradon töltötte mint kisdiák, itt végezte el a 2. gimnáziumot, és tanult zeneszerzést Kersch Ferencnél, aki maga egykor Liszt Ferenc egyik növendéke volt. (Amikor Nagyváradot elhagyta, Erkel László, Erkel Ferenc fia is több évig tanította zongorára és zeneelméletre a gimnazista Bartókot.) Idézzük itt Szegõ Júlia Bartók Béla élete című, 1964-ben megjelent könyvéből a következõket:

„Így jutott Bartókné arra az elhatározásra, hogy fiát a II. gimnáziumi évre Nagyváradra küldi nagynénjéhez, Voit Emmához. A gyerek így családi környezetben maradt. Kersch Ferenc, a püspökség muzsikusa és orgonistája, közismert jó tanár, el is vállalta a tehetséges gyermek zenei oktatását. Beethoven kis G-dúr szonetinájával kezdődött Nagyváradon a zongoratanulás. Utána egyre nehezebb darabok következtek. Nevezetesen Beethoven Waldstein szonátájának Allegro tételét sajátítja el, amelyet elő is ad 1892-ben, de már nem Váradon.” Ugyanis: „Ez a mindent megfigyelő fiúcska ellenszenvesnek találta a nagyváradi katolikus gimnázium légkörét”. Édesanyjától tudjuk, hogy a tanárok „csak a vagyonos szülők gyermekeit szerették”.

Egyébként Bartók ebben az időszakban figyel fel – Kersch orgonajátéka révén – Bach műveire, s a polifónia szépségeire.

Később, Bartók egyik első tanítványa, Fischer Ervinné Szalay Stefánia köti Nagyváradhoz. Bartók Béla hangversenykörútjai alkalmából többször is a Fischer-Szalay házaspárnál vendégeskedett. Sorozatosan Nagyvárad volt erdélyi körútjainak első állomása.

Ide kapcsolódik:
Ausztria kevesebbet tud Bartókról mint gondolnánk

Az 1920-as esztendő elején Bartók nagyobb súlyt helyezett előadói tevékenységére. Ebben minden bizonnyal közreműködtek az első világháború viharos eseményeit követő válságos körülmények is, hiszen még 1926-ban is utal arra belényesi ismerősének, Ion Bușițának írt levelében, hogy anyagi nehézségei miatt kénytelen továbbra is koncertezni. 1922 hozza számára az első nagy európai – londoni és párizsi – előadói sikereket. Ekkor kerül sor romániai hangversenykörútjára is.

1922 és 1933 között öt alkalommal lépett fel Nagyváradon, 1922. október 24-én lép színpadra itt először.

Hangversenyének megrendezésére Fischerné Szalay Stefánia zongoraművésznő, a mester volt tanítványa és Francisc Hubic zeneszerző-karmester vállalkozott. Eredetileg két koncertet szerveztek, de az itteni rendezők olyan közeli dátumot ajánlottak Bartóknak, amelyet a művész nem fogadhatott el. Így a tervezett kettőből csak egy lett, de a hatalmas érdeklődés bizonyította, hogy a szervezők jól számítottak. E hangverseny alkalmával Macalik Alfréd, városunk jeles festőművésze örökítette meg a világhírű előadót:

Bartók Béla Nagyváradon koncertezik – Macalik Alfréd rajza – forrás: a Thurzó család gyűjteménye

Promóció

- hirdetés -
- hirdetés -

Hírlevelünkben minden csütörtökön megkapja a legfontosabb kulturális híreket és a következő hét legjobb programjait.