Szerző: Dombi Józsefné dr. Kerek Erzsébet / Parlando

Próbálkozások, visszautasítások, sok tanulás – milyen környezetben nőtt fel Giuseppe Verdi, hogyan köteleződött el a zene iránt, mit tett egy-egy kudarcot követően fiatalkorában? A tanulmány Verdi fiatalkori éveit, családját, tanulmányait, korai műveit mutatja be. Carlo Gatti és Julian Budden életrajzi leírása mellett a művek feltárása érdekében a legújabb kutatási eredményekre támaszkodik, amellyel hozzájárul a Verdi-életmű gazdagításához. A szerző a SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék tanára Verdi születési dátumát a szakírók nem egyformán értelmezték. Budden kutatásai szerint Verdi 1813. október 9-én született Busettóban. Busetto a Pármai tartományhoz tartozott. Abban az időben francia fennhatóság alatt állt. Verdi a helyi anyakönyvben francia keresztnevekkel Joseph, Fortunion Francois szerepelt (Budden 2007. 10. p).…

Tovább