Szerző: Kerekes György-Pallai Péter

Azt a bluesénekesnőt, aki életébe sűrítette népének felemelkedését és megaláztatását, minden örömét és bánatát, tündöklését és tragédiáját, Bessie Smithnek hívták. A jazz évszázada című kötet e-book formátumban megvásárolható a következő webáruházakban: Kobo Nook DiBook Bessie Smith a jazztörténészek szerint minden idők legnagyobb bluesénekese volt. Minden dalában gyönyörűen érvényesül kontraalt hangja és méltóságteljes előadásmódja. Óriási hatással volt a jazz fejlődésére, elmondható, hogy mind a blues, mind a jazz más irányzataiban működő énekesek sokat merítettek stílusából. Életéhez legendák fűződnek, színdarabok és könyvek idézik fel a halálához kötődő, máig sem tisztázott történéseket. 1894-ben született a Tenessee államban lévő Chattanogában, nagyon szegény afroamerikai családban.…

Tovább

A blues nem pusztán egy zenei stílus, hanem jóval több annál, jelentős, alapvetően szociológiai tartalmú művészet. Ahogy Joachim Ernst Berendt írja: „az ember akkor énekel bluest, ha elhagyta a szerelme, ha nincs pénze, ha beteg, ha rosszul mennek a dolgai, vagy ha egy lenézett, kiközösített embercsoporthoz tartozik.” A blues kialakulásával, a műfaj gyökereivel már megismerkedhettek a blog olvasói. Amikor a bluesénekesek egy része már „kinőtte”, hogy csak hétvégi összejöveteleken játsszon, rájöttek arra, hogy muzsikájukkal bejárhatják a vidéket, sőt nagyobb távolságokra is elvihetik a bluest. A szabad mozgáslehetőség és a több szabadidő következtében egyre több helyre eljutottak, és ilyenkor vitték magukkal…

Tovább

A blues különlegessége és jelentősége abban rejlik, hogy nem csupán egy zenei irányzat (és nemcsak a jazz része), hanem egyszerre népköltészet, irodalom, ahol a társadalmi helyzetről alkotott véleményét mondja el egy népcsoport.  A jazz évszázada című kötet e-book formátumban megvásárolható a következő webáruházakban: Kobo Nook DiBook A blues kifejezetten afroamerikai produktum, Amerikában alakult ki, bölcsőjét a fekete rabszolgák ringatták, bár a rabszolgaság idején a később bluesként elfogadott műfaj még nem alakult ki teljes formájában. Táplálkozott a munkadalokból, a spirituálékból, megjelent a minstrel- és a vaudeville-előadásokon. Igen nehéz a blues kialakulásának idejét meghatározni. Egyrészt azért, mert nem egy időponthoz köthető, hiszen voltaképpen…

Tovább

Az alapvetően szomorú hangvételű blueszal és a spirituálékkal szemben a ragtime vidám zenei műfaj, és ennek azért van jelentősége, mert éppen akkor jelent meg, amikor Amerika súlyos gazdasági és társadalmi válságot élt át. A jazz évszázada című kötet e-book formátumban megvásárolható a következő webáruházakban: Kobo Nook DiBook A legtöbben úgy gondolják, hogy a rag először a 1893-ban rendezett chicagói világkiállításon volt hallható. Ott és akkor millió látogató találkozhatott raget játszó afroamerikai zongoristákkal, akik a kocsmákban, éttermekben szórakoztatták zenéjükkel a turistákat. Talán részben ezért is terjedt el az a vélemény, hogy a ragtime kizárólag zongoramuzsika. Az első nagy népszerűséget Scott Joplin…

Tovább

A masírozó zenekarok a francia katonazenekarok mintájára alakultak, ezt a stílust a Mississippi deltájában létrehozott városukban honosították meg a francia bevándorlók. Nem véletlen, hogy a város és a körülötte szervezett későbbi állam neve is a francia „őshazára” utal (New Orleans, Louisiana). A jazz évszázada című kötet e-book formátumban megvásárolható a következő webáruházakban: Kobo Nook DiBook Az afroamerikai zene kezdetben főleg énekes muzsika volt. Az énekeket tapssal, lábdobogással, különböző ritmusokkal kísérték a fekete rabszolgák, akik hangszerekhez csak a polgárháború befejezése után, felszabadításukat követően juthattak. Természetesen hosszú idő telt el, amíg a feketék megismerték és elsajátították az európai hangszerek használatát. Ebben a…

Tovább

Az afroamerikaiakra az európai egyházi zene tette a legelső és legerősebb hatást, amely az ő saját zenéjükkel keveredve új zenei műfajt, a spirituálét is életre hívta. Az első lejegyzett spirituálégyűjtemények 1876-ban készültek, Slave Songs of the United States címmel. A spirituálé akkor született, amikor az európai keresztények vallási énekei és himnuszai egyesültek az afroameriakiak zenéjével. Azt is szokták mondani, hogy a spirituálé ritmizált himnusz. Kialakulásának folyamatát a kutatók 1790 és 1883 közé teszik. A feljegyzések szerint a feketék már a 18. században is énekeltek spirituálékat, de a fehérek csak a polgárháborút követő időszakban figyeltek fel széles körben erre a zenére, ezekre a…

Tovább

A jazz az Amerikába telepített afrikaiak és az oda emigrált és ott letelepedett európaiak zenéjének elegyéből alakult ki. Az előbbi csoporttól származik az egyik fontos forrás, a munkadal. A jazz évszázada című kötet e-book formátumban megvásárolható a következő webáruházakban: Kobo Nook DiBook A munkadalok a Mississippi deltájának környékén, Virginia gyapotföldjein, Texasban és Georgiában, a feketék számára létrehozott börtönökben keletkeztek. Egyes zenetörténészek szerint a munkadalok már Amerikában születtek, nem támaszkodtak afrikai hagyományokra, így azt lehet mondani, hogy területenként, csoportonként változó módon jöttek létre. Ezzel szemben Rex Harris amerikai zenetörténész szerint a munkadalok már a nyugat-afrikai kultúrában is megtalálhatók, sőt más európai…

Tovább