Papageno Radio
- hirdetés -
Színház SZFE Állásfoglalást adott ki a Református Egyház az SZFE Vas utcai épületével kapcsolatban

Állásfoglalást adott ki a Református Egyház az SZFE Vas utcai épületével kapcsolatban

A Magyarországi Református Egyház állásfoglalása a Vas utca 2/c épület ügyében a református.hu oldalon jelent meg.

- hirdetés -

Az összefoglaló szerint a Magyarországi Református Egyház a rendszerváltás után, a kárpótlások idején számos, még a kommunizmus alatt jogtalanul elvett ingatlanát visszaigényelte, közöttük 1993-ban – a nyilvánosságra hozott zsinati levéltári dokumentum 288. számú tételeként felsorolt – a Vas utca 2/c ingatlant is.

- hirdetés -

Bár a történelmi előzmények és a kárpótlásról szóló törvény alapján a kérelem érthető volt, azt 1996-ban azzal az indoklással utasították el, hogy a Klauzál téri Református Egyházközség használati joga nem került földhivatali bejegyzésre annak idején.

9 évvel később, 2015-ben, amikor a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, M. Tóth Géza megismerte az épület történetét és az egyházat ért jogsértést, az ingatlant felajánlotta a református egyháznak. Amint azt a korábban közzétett dokumentum is mutatja, az SZFE akkori rektora fontosnak tartotta, hogy a Vas utcában található épület visszakerüljön a református egyházhoz, „figyelemmel arra a tényre, hogy az eredeti építtető is az egyház volt”.

Ide kapcsolódik:
Az SZFE kuratóriuma a református egyháznak adná az Ódry Színpadot

Végül a Magyar Közlönyben megjelent 2020. évi LXXII. törvény alapján 2020. szeptember elsejével az épület a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonába került. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosa a Színház- és Filmművészeti Egyetem lesz, amely így saját hatáskörben dönt az épület későbbi sorsáról. Az épületnek nem tulajdonosa a Magyarországi Református Egyház, sem annak bármely belső egyházi jogi személye. Az egyháznak nincsen tudomása olyan hivatalos döntésről, mely az ingatlant a jogszabályban meghatározott tulajdonoson kívül másnak juttatná.”

A Magyarországi Református Egyház állásfoglalása az alábbiakban olvasható:

„A Keresztyén Ifjúsági Egyesület egykori székházát az 1950-es években a Színművészeti Főiskola kapta meg átmeneti használatra. A Magyarországi Református Egyház 1993-ban visszaigényelte az ingatlant, majd 2015-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora fel is ajánlotta, végül pedig a 2020. évi LXXII. törvény alapján a Vas utcai épület a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére átadásra kerülő ingatlanok között található – foglalja össze álláspontját a Magyarországi Református Egyház.

A Vas utca 2/c alatti, Keresztyén Ifjúsági Egyesület székháza népi adakozásból épült fel 1943-ban.

A Közületeket Elhelyező Bizottság 1950-ben határozatot adott ki, amely szerint az épületet a Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség veheti bérbe (amely már évek óta használhatta az épületet istentiszteleti és gyülekezeti programjai alkalmával). Ezt a határozatot soha nem hajtották végre.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium a Színművészeti Főiskola részére utalta ki az épületet átmeneti használatra, egy új, számukra építendő, korszerű épület ígérete mellett. Ez az új épület azóta sem készült el.

Ide kapcsolódik:
A Freeszfe Egyesület és az önkormányzat is reagált a Molnár Antal Zeneiskola helyzetére

A Magyarországi Református Egyház a korábbi gyülekezeti használata és egyházi kötődése miatt 1993-ban kérvényezte a rendszerváltás után a Vas utca 2/c címen található ingatlan egyházi tulajdonba helyezését. A Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban ezt a kérést elutasította.

Az ingatlant használó Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora 2015-ben megkereste a Magyarországi Református Egyház Zsinatának vezetését, felajánlva a Vas utcai ingatlant a Református Egyház részére.

A Magyar Közlönyben megjelent 2020. évi LXXII. törvény alapján az épület a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére átadásra kerülő ingatlanok között található.”

Promóció

- hirdetés -
- hirdetés -

Hírlevelünkben minden csütörtökön megkapja a legfontosabb kulturális híreket és a következő hét legjobb programjait.