Az orthotonophonium

A legendás oxfordi St. John’s College akusztikai tanszékének professzora, Robert Holford Macdowall Bosanquet legelsőként tervezett olyan klaviatúrát, amellyel az oktávot 53 részre osztva igyekezett matematikailag is tiszta, lebegésmentes hangközöket lejátszhatóvá tenni. Az egymásra következő kvint hangközök kiadják a 12 félhangból álló hangsort, de a tiszta oktávokból felépülő 7 oktávos távolság szűkebb, mint ugyanez kvintekből építve. … Bővebben: Az orthotonophonium