Papageno Radio
Blogok CAFe Budapest Használod, de nem tudod pontosan, hogy mit jelent az installáció?

Használod, de nem tudod pontosan, hogy mit jelent az installáció?

Papageno Fanfár
Iratkozzon fel hírlevelünkre és hetente elküldjük Önnek a világ legfontosabb kulturális híreit!

A hanginstalláció esztétikájának megértéséhez érdemes megvizsgálnunk, honnan ered ez a kifejezési forma. A korai hangszobrokból indulunk ki, melyeket évszázadokkal ezelőtt használati céllal építettek. Ezek voltak a zenélő órák, mechanikus orgonák.

A korai jelzőrendszerek és a gépies instrumentumok művészeti igényű felhasználására 1915-ig várni kellett, amikor a futurista Fortunato Depero és Giacomo Balla kinetikus hanggépek építésének ötletével kezdtek foglalkozni. A összes forma és elem absztrakt egyesítéséből származó, alakítható, beszélő és zajos hangokat kiadó komplexumok létrehozása, mint a kiálltványukban megfogalmazott cél, hamar támogatókra talált.

A CAFe Budapest háttéranyagaiért keresse tematikus blogunkat!


A kísérletező művészek rájöttek, hogy ha a megszokott galériák és múzeumok terei helyett a szabadban vagy alternatív helyszíneken hozzák létre alkotásukat, könnyebben utat találnak a publikumhoz. Új munkáik elképzelésében felhasználták többek között a természeti elemeket (szél, eső), a tájkép szerkezetét (landart). Megalkották a kiterjesztett hangszobrászatot, mely az építészet és a tájművészet között definiálható. Ezeket az alkotásokat már nevezhetjük hanginstallációknak is, hiszen a hang már szerkezeti elemként jelenik meg bennük.

Ezzel a folyamattal egyidőben fejlődött az installáció koncepciója. Először Dan Flavin használt neon csöveket arra, hogy az általuk kialakított teret tekintse műalkotásnak, ezzel megteremtve az installáció gondolatát. Később Max Neuhaus alkalmazta a hanginstalláció kifejezést mert az általa használt hangokat nem a tradicionális zenei időbe, hanem a térbe helyezte el. Pontosan meghatározta, hogy egy adott térben hol szólalhatnak meg hangok, így képzeletbeli tereket alkotott, melyeket ezután kompozíciós célokra használt fel.

Az évek múlásával a teoretikus írások is megjelentek, melyekben igyekeztek definiálni az installáció, majd a hanginstalláció fogalmát. Concha Jerez, spanyol művész szerint

“Az installáció a három dimenziós tér kiterjesztése. A szobrászattal ellentétben, az adott tér, a mű környezete éppen annyira az alkotás része, mint a szobrok kiterjedését meghatározó tengelyek.”

A hanginstallációt intermediális művészeti formának tekinthetjük, mint a szobrászat és az installáció kibővítését. A hang és a tér struktúrális összekapcsolásának számos következménye van. A visszaverődések és a környező rezonanciák által egy jobban megfogható térérzet keletkezik. A hang időbeli fejlődése miatt várnia, figyelnie kell a lépcsőzetesen kialakuló vagy éppen hirtelen megjelenő hanghatásokat és azok térbeli manifesztációját.

Többféleképpen közelíthető meg a tér és hang kapcsolata. Jio Shimizu szerint a tér csak a benne lévő hangok által létezik. John Cage felhívja a figyelmet a teren áthaladó hangokra, valamint a lehetőségre, melyben észleletjük az interakciót az egyik, majd a másik hang között. Terry Fox egy templom terében kifeszített két húrt, és a teret használta rezonátoként, így vált az épület egy képzeletbeli hangszer testévé.

Goldberg² – Elektroakusztikus hanginstallációk Bach: Goldberg-variációk című művére a CAFe Budapesten

A Goldberg-variációk a zeneirodalom egyik ikonikus kompozíciója. Bach az egymást követő variációk révén egy hallatlanul összetett formát hozott létre. A belső, kombinatorikus kapcsolatok hálózata, az egyszerűség és a komplikáltság dinamikus egyensúlya játékos módon reprezentálja a világegyetem harmonikus felépítését, mintha csak a bűvös kocka zenei megfelelője volna.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés és Elektronikus Zenei Médiaművész szakirányán végzett vagy jelenleg itt tanuló zeneszerzők számára kiírt pályázatra beérkező hanginstallációkban az alkotók a variációk variációival játszanak vagy – megőrizve a mű struktúráját – valami egészen újat hoznak létre. A térben kiterjesztett hangzó kiállítás dialógust kezdeményez a látogatókkal, akik akár befolyásolhatják is a művek végső kimenetelét.

Egy installáción belül a hangi események és a hangzás létrehozása többféleképpen valósítható meg. Számos művész használ ismétlődő hanganyagot, melyet újra és újra lejátszik. Mások nyitott formákat alkalmaznak, több interakcióval, a látogató bevonásával. Vannak, akik a számítástechnika eredményeit hasznosítják, interaktív programok létrehozásával.

A Goldberg^2 keretein belül ez utóbbi megoldással éltünk. Programokat írtunk, melyek a Goldberg-variációk hangi és szellemi anyagára refelektálnak. A hangzó teret nyolc csatornás hangrendszerrel hozzuk létre. A hanginstallációk rövid leírásait az alábbiakban olvashatjuk:

„A tér-ellenpont technika átalakítja J. S. Bach vertikális-horizontális zenei nyelvét több dimenzióra. A két dimenziós zenei tér kiegészül a három dinemziós fizikai térrel, létrehozve egy öt dimenziós ellenpont technikát. A hanganyag saját átiratom, mely brácsán csendül fel.”  – Michal Janocha

„Az installációval – egyfajta statikusnak ható „hangszőnyeg” létrehozásával – meg akartam ragadni Bach állandóságát az egyetemes zenetörténetben. Megszólaltatásához orgonaszerű additív szintézist használtam, hogy a vallásos pátoszt ábrázoljam. A darab zajossága és glisszandáló jellege utalás a világunkban fellelhető tömérdek „zajra” és bizonytalanságra.” – Janky Máté

„Az Aranyerdő Madarai egy erdei tájképbe invitálja a hallgatót, ahol kikapcsolódhat a mindennapok sodrából és az erdő zaját hallgatva rendezheti gondolatait. Vajon tényleg a madaraktól tanultunk énekelni? Egyáltalán, énekelnek a madarak csupán a zene öröméért? Bach zenéje korunkban természetessé vált. De vajon általános természetesség ez, vagy „csak” emberi? Mit szólnának a madarak, ha Bachot játszanánk nekik?” – Laczkó Bálint

A saját munkám az eredeti hanganyagot használja, de többféle Markov láncot felhasználva változatos hang- és szerkezeti variációkat hoz létre a mű felvett részleteiből. A darab zenei összefüggéseit új kombinációkban használja, és idősíkját új alapokra helyezve kifeszíti a végtelenbe.

Promóció

X
X