Tripod – Halász Péter Tamás kiállításán jártunk

Halász Péter Tamás: A nap az apa, 2019 - fotó: Deim Balázs

Halász Péter Tamás művei kapcsán megszokhattuk, hogy azokban első látásra meghökkentő, ugyanakkor egymáshoz képest meglepően logikus jelentésrétegek összegeződnek. Alkotásaiban ökológiai, társadalmi és gazdasági problémák kerülnek felszínre, művészetét a mérnökien precíz kivitelezés és a különleges anyaghasználat jellemzi. Legújabb installációi a szentendrei Art Capital keretében láthatóak.

A kiállítás az Art Capital alatt, szeptember 1-ig látható a Vajda Múzeumban.

Kurátor: Bodonyi Emőke művészettörténész

A kiállítás címe, a Tripod, vagyis a háromlábú fényképezőgép-állvány metaforaként jelzi annak a hármas struktúrának a jelenlétét, ami az egész kiállítást koncepcionálisan és látványelemekkel is átfogja. A hármasság jegyében fogalmazódott meg a Halász Péter Tamás gondolkodására ható francia pszichoanalitikus, Jacques Lacan alapgondolata is, miszerint az emberi psziché megismerésekor a valós, a szimbolikus és az imaginárius egymásra épülő rendjével kell számolnunk. Ez köszön vissza a kiállított tárgyak ötletes kidolgozásában, szimbolikájában és értelmezésében.

Halász Péter Tamás Tripod című kiállítása – enteriőr – fotó: Deim Balázs

A kiállítást indító, A nap az apa című installáció az apa-fiú viszony gyakran analizált jelenségének sokkal árnyaltabb és általánosabb érvényű megközelítését sugallja. A fekete háromszög alapra helyezett agancs és annak ágai közé szerelt, a közelébe érő nézőt erőteljes fénytámadással sokkoló kocka szintén metaforaként értelmezhetően idézi fel az áldozat és az erőszaktevő konfliktussal terhelt kapcsolatát.

Halász Péter Tamás Tripod című kiállítása – enteriőr – fotó: Deim Balázs

A budapesti Dürer Kertben megnyíló baltadobáló ihlette Hard age installáció az emberi agresszivitás módozatait veszi számba, köztük az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt káros hatását, ami elvezetett az antropocén elnevezésű új földtörténeti korszak bevezetésének indítványozásához. Egyes tudóscsoportok ennek kezdetét a Trinity, az első nukleáris fegyveres teszt idejére teszik. A Hard age-ben mindez egy kör alakú light-boxba állított, baltákkal jelzett különös alakzatban összegeződik, amelyben felismerhetjük a hidegháború idején egy brit képzőművész által tervezett, majd idővel a béke jelévé váló szimbólumot.

Halász Péter Tamás: Hard age, 2019 – fotó: Deim Balázs

Az Icon no stasis nevet viselő bútortárgy-együttes a hétköznapokban használt applikációk (app store, Drive, Chrome) logóinak háromdimenziós modellezése révén született meg, és a fölé helyezett webkamera segítségével a felülnézeti képeken a logók eredeti grafikáit láthatjuk viszont.

Halász Péter Tamás: Icon no stasis, 2019 – fotó: Deim Balázs

Halász Péter Tamás alkotásai a fizikai valóság leképezése mellett egyúttal a realitás látszatvalóságával is szembesítenek minket.

Utópiák és eszmék, álmok és traumák sajátosan fogalmazódnak meg a különleges műtárgyakban.

Joggal tehetjük fel a kérdést, vajon az egyénnek hol a helye ebben az összetett világban? De erre is megkapjuk a választ: a kiállítás legvégén egy újabb nagyméretű light-box visszatükröződő, sokszögű rendszerében saját magunkkal találkozhatunk.