Papageno Radio
- hirdetés -
Blogok Várfok30 Rendkívüli művek, rendkívüli időkben - Korniss Péter és a sacra conversazionék

Rendkívüli művek, rendkívüli időkben – Korniss Péter és a sacra conversazionék

Ezekben a rendkívüli időkben a Várfok Galéria rendkívüli művek különleges megközelítésével indít egy sorozatot, mely során a Galéria művészeinek alkotásaiból szemezgetünk, hogy azokat új, izgalmas összefüggések mentén vizsgáljuk, szabadon szárnyalva a művészettörténet korszakai és alkotói között. Tartsanak velünk!

- hirdetés -

Korniss Péter a magyar fotográfia kiemelkedő alakja, több mint 50 év munkásságát szentelte a Kárpát-medencei paraszti világ értékeinek, kultúrájának megörökítésére és az életmű töretlenül gyarapszik mind a mai napig.

- hirdetés -

Az Asszonyok kosarakkal egy 1972-es Kalotaszegen tartott esküvő egyik jelenetét ábrázolja. Öt díszesen felöltözött nőt látunk a tiszta szobában, kezükben és körülöttük a kelengyével. A kép érdekessége, hogy kezdettől fogva színes formában létezett. Korniss Pétertől elvétve lehetett színes felvételeket látni egészen a 2017-es, Korniss 80. születésnapját ünneplő, nagy retrospektív kiállításokig, melyek a Magyar Nemzeti Galériában és a Várfok Galériában kerültek megrendezésre. Tudatosan készített fekete-fehér nagyításokat, mivel még Magyarországon is annyira hihetetlen volt ez az élő paraszti kultúra, hogy az emberek színek nélkül is gyakorta azt hitték, beöltöztetett modelleket látnak.

Hát még, ha érzékelték volna ezeket az intenzív tónusokat, melyek felerősítik a motívumok végtelen gazdagságát, befedik az egész képet és szinte magukat az alakokat is ornamensekké absztrahálják.

Korniss Péter fotográfiáinak az egyik erejét a kompozíciók tisztasága, tudatos szerkesztettsége adja. Ahogy a fotográfia hőskorának nagy alkotói, ő is klasszikus példákból merít, melyeknek gyökerei a festészetre és egészen a perspektíva aranykorára, a reneszánsz törekvésekre vezethetők vissza.

Korniss Péter: Asszonyok kosarakkal, 1972 – forrás: Várfok Galéria

Az Asszonyok kosarakkal című képet a centrális perspektíva határozza meg, a kissé alulról fotózott V alakban elhelyezett nőalakok pozíciója, tartása, nézővel felvett szemkontaktusa a quattrocento sacra conversazionék (szent beszélgetések) világát idézi meg, ahol Madonna és a gyermek Jézus centrális alakját, szentek szimmetrikusan elhelyezett oszlopszerű figurái fogták közre. Közülük egy vagy akár több is kitekintett a néző felé, invitálva őt arra, hogy csatlakozzon a mennyei szférákban zajló szent beszélgetéshez.

Cima da Conegliano: Sacra Conversazione, Duomo di Conegliano, 1492

Időtlenség és földön túli béke, sokszor derű lengi be ezeket a képeket. Ugyanez az érzés kerít hatalmába Korniss asszonyai láttán. Sziklaszilárdan állnak, büszkén, egyszerre sugároznak derűt és komolyságot.

Giovanni Bellini: Sacra Conversazione, Chiesa di San Zaccaria a Venezia, 1505

Időtlen arcukat megvilágítja az oldalról érkező fény, mindegyik külön világ, mégis összetartoznak, a menyasszony segítői. A kezünkben tartott kosarak és szőttesek is átlényegülnek, attribútumaikká válnak. Ez is fokozza a szakrális asszociációt, a kosár gyakorta felbukkanó jelkép a művészettörténetben, egyes Angyali üdvözleteken Mária Úr felé teljesített szolgálatára utal, valamint a rózsákkal teli verziója a középkor egyik leggyakrabban ábrázolt női szentje, Szent Dorottya attribútuma.

Korniss Péter kissé alulról fotózta az asszonyokat, így erősítve fel az alakok nagyságát. Ez a nézőpont, ahogyan betöltik a teret és minden más összezsugorodik körülöttük, valamint a nézővel való szemkontaktus, a manierista festő, Pontormo carmignanói látnoki vizitációját juttatja eszünkbe, a várandós Mária és Erzsébet találkozását.

Pontormo: Visitazione, Propositura dei Santi Michele e Francesco, Carmignano, 1528-30 körül

Végtelenül furcsa a kép. A két nőalak, mintha megkétszereződve jelenne meg, uralja az egész képmezőt. Körülöttük parányivá zsugorodik a város, a léptékváltást nemcsak az épületek, hanem az apró staffázs alakok is érzékeltetik. Mária és Erzsébet mint egyfajta óriássá nőtt lángnyelvek fénylenek fel az éjszakában. A jelenet sejtelmességét ruháik nyugtalan redőzése is fokozza. A kompozíció egész atmoszféráját a valami történik izgatott hangulata lengi be. Pontormo mesteri módon teszi láthatóvá a belső, láthatatlan történést: az Erzsébet méhében felujjongó Keresztelő Szent Jánost és a Szentlélek jelenlétét. A kép ennek a felfokozott pillanatnak a megindultságát és energiáját mutatja.

Korniss Péter Asszonyok kosarakkal című képe elérhető a Várfok Galériában.

Pontormo 16. századi remekműve, több kortárs alkotót is megihletett. Az egyik, a világhírű videóművész, Bill Viola, aki 1995-ben elkészítette a The Greeting című videót, melyből itt láthatnak egy részletet:

Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténész

Promóció

- hirdetés -
- hirdetés -

Hírlevelünkben minden csütörtökön megkapja a legfontosabb kulturális híreket és a következő hét legjobb programjait.