Papageno Radio
- hirdetés -
Intermezzo Előkerült az elmúlt tíz év egyik legértékesebb Mozart-levele

Előkerült az elmúlt tíz év egyik legértékesebb Mozart-levele

A Salzburg Mozarteum Alapítvány örömmel jelentette be az elmúlt évtized egyik legértékesebb akvizícióját: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann osztrák-német vállalkozó nagylelkűségének köszönhetően egy újabb Mozart-levéllel gazdagodhattak, amelyet Wolfgang Amadeus Mozart írt barátjának, Anton Stollnak 1791-ben. Az eredeti levél most a Mozarteum Alapítvány Biblioteca Mozartiana könyvtárának részét képezi, ahol más, eredeti, Mozart által írt dokumentumokat is megtalálhatunk.

- hirdetés -

Mozart, kevesebb mint fél évvel halála előtt írta a levelét kollégájához és jó barátjához, Anton Stollhoz a Bécshez közeli Badenbe, ahol Anton több alkalommal segített Mozart feleségének, Constanzenak megfelelő szállára lelni, amikor az asszony a badeni fürdőbe látogatott.

- hirdetés -

Mozart ilyen alkalmakkor többször is meglátogatta a feleségét, ami lehetőséget kínált arra, hogy műveit előadja a város plébániatemplomában, amelynek Stoll karmestere volt, ennek következtében, pedig abszolút felelőse is az egyházi zenei előadásoknak. Stoll számára készült Mozart egyik legismertebb egyházi műve, az Ave verum.

forrás: Mozarteum Alapítvány

Következésképpen Mozart arra kérte barátját levelében, hogy küldje el neki két olyan műnek a kottáját, amelyeket korábban együtt játszottak a badeni templomban. A kérés, amely egy rövid verssel indult, egy terjedelmes viccsorozatba beágyazva olvasható, ahol Mozart többek között megpróbálja utánozni Franz Xaver Süßmayr, az asszisztense írását. Mozart rímjei, melyekben megszólítja barátját, első látásra pusztán véletlenszerűnek tűnnek, de Mozart valójában olyan kifejezéseket használ, amelyekkel az ő idejében a durva és rendkívül goromba személyeket jellemezték. Természetesen, mindezt nem szabadott komolyan venni, ráadásul Mozart barátainak is mind érteniük kellett az effajta vicceket azidőtájt. Feltételezhetjük, hogy Stoll minden tőle telhetőt megtett, hogy Mozart kérésének eleget tegyen, hiszen a zeneszerző később meghívta őt A varázsfuvola bécsi premierjére. Egy kis példa Mozart utánozhatatlan humorérzékére, mely a levél keltezésében hág a tetőfokára:

„A kis budiról, július 12-én”.

Mindössze két Stollnak írt levél maradt fenn, de mindkettőből kitűnik a két zenész közötti szoros baráti kapcsolat. A  Salzburg Mozarteum Alapítvány elnöke, Johannes Honsig-Erlenburg örömteli nyilatkozatában elhangzott:

Ez egy nagyon különleges pillanat az alapítvány életében, és az a legnagyobb szerencse, hogy a család, akinek ez a rendkívüli levél a tulajdonában állt, közvetlenül a Mozarteum Alapítványhoz fordult. Hálásak vagyunk a családnak és Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann-nak, hogy megmentett bennünket az aukciós versenyek és az olyan ajánlattevők háborújában, melyet egy olyan jótékonysági intézmény, mint a Mozarteum Alapítvány, nem képes megnyerni. Végeredményképpen elérhetővé tudjuk tenni Mozart humoros levelét az egész világ számára.

Az alapítvány legutóbb 2001-ben tudott eredeti Mozart-levélhez jutni. A Bibliotheca Mozartiana tartja a Mozart család legtöbb levelezését, beleértve közel 200 darab eredeti levelet, melyet a zeneszerző írt. A gyűjtemény alapvetően Mozart özvegyének és fiainak adományaiből állt össze. Az összes Mozart-levél elérhető az interneten, ugyanígy a nemrégiben megszerzett példány is.

Több, mint 200 levél magyar nyelvű közlése arra is rávilágít, hogy Mozart nevének a lexikonokból ismerős Wolfgang Amadeus Mozart formáját a zeneszerző maga lényegében sosem használta: aláírásaiban leginkább az “Amadé” keresztnévvel találkozunk.

A Mikusi Balázs által szerkesztett magyar nyelvű gyűjtemény Mozart leveleit kihagyások nélkül közli az 1769 és 1791 közötti időszak egészéből merítve. E gazdag, 256 levelélből álló gyűjtemény alapján az olvasó minden eddiginél részletgazdagabb képet alkothat Mozart személyiségéről.

A zeneszerző halála óta számtalan hosszabb-rövidebb Mozart-életrajz jelent meg, s mindegyikükből egy kicsit más Mozart lép elénk. Hol afféle örök gyermek, akinek sosem nőtt be a feje lágya; hol öntudatos lázadó, aki vakmerően szembeszállt kora feudális társadalmi rendjével; hol meg nem értett zseni, akit kortársai közönye juttatott szegénysorba; hol nagyvilági dandy, akinek kezei közül kifolytak amúgy bőséges jövedelmei. Az igazi paradoxon azonban az, hogy ezeket az összeegyeztethetetlennek tűnő Mozart-portrékat végső soron valamennyi életrajzíró ugyanarra a terjedelmes forrásgyűjteményre alapozta: a Mozart család (mindenekelőtt az édesapa, Leopold buzgalmának köszönhetően fennmaradt) hatalmas levelezésére.

Mikusi Balázs Wolfgang Amadé Mozart levelei című kiadványa online is megvásárolható a ide kattintva.

 

(Via Slipped Disckleinezeitung.at)

Promóció

- hirdetés -
- hirdetés -

Hírlevelünkben minden csütörtökön megkapja a legfontosabb kulturális híreket és a következő hét legjobb programjait.